خانه / شکایات

شکایات

شکایات خود را از طریق همین صفحه ارسال نموده تا در اولین فرصت به آنها رسیدگی شود

و یا میتوانی از طریق شماره تلگرامی زیر نسبت به ارسال و پیگیری شکایت اقدام نمائید

۰۹۰۱۳۵۶۴۷۰۵

همچنین از طریق جیمیل نیز میتوانید شکایات خود را ارسال فرمائید

chibad123@gmail.com